Toepassingen

PipeLocks worden vooral toegepast bij:

  • tijdelijk verwijderen of tijdelijk plaatsen van straatmeubilair bij evenementen
  • makkelijke vervanging van straatmeubilair na aanrijdingen
  • tijdelijk verwijderen en herplaatsen in verband met onderhoud of uitbreidingen


Naar rato van installaties:

  • verkeersborden
  • verkeerszuiltjes
  • straatnaamborden
  • vlaggenmasten
  • licht- en VRI masten
  • EV oplaadpalen
  • hekwerken